UTARA Drets i Iniciatives per la Transformació Social, 2020