Image by Felicia Varzari

EDUCACIÓ INCLUSIVA

Image by Aaron Burden

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Pinterest
  • Facebook
  • Instagram

   FLIP FLOPS English & Diversity és un projecte de  creació de continguts didàctics per a l'ensenyament de la llengua anglesa a  nens i nenes de primària amb  dislèxia  i TDAH.  El material i les activitats són essencialment multi-sensorials i compten amb el suport d'eines digitals.

  L'adaptació del material a les singularitats d'aquest col·lectiu facilita notablement el seu aprenentatge, millora la seva autoestima i els seus resultats escolars, aconseguint que accedeixin als beneficis d'aprendre una llengua estrangera amb les mateixes oportunitats  que la resta de nens.

Pol, 15 anys, dislèxia

"A l'institut el professor sovint escriu alguna cosa a al pissarra en anglès, i nosaltres ho hem de traduir al català, a la llibreta.

A Flip Flops és diferent. Som pocs alumnes per classes i això significa que tenim molt més temps per practicar. El fet que utilitzem tecnologia ho fa més fàcil i alhora més divertit per mi, el  poder aprendre. Un dels programes que utilitzem m'ajuda molt a aprendre la pronunciació i marca les paraules que s'estan llegint, de manera que no em perdo amb la lectura.

Prefereixo treballar amb ordinador tablet o mòbil enlloc de llibres o paper" 

Xènia, 13 anys, TDA

"És molt motivador per mi aprendre anglès a Flip Flops. Fem moltes activitats aquí, per exemple utilitzem  diferents programes a l'ordinador o aplicacions de mòbil. Com que els programes són molt  visuals és més interessant per mi , i més fàcil d'aprendre que quan faig servir paper i llapis, i el fet de que amb les aplicacions tinguis un 'feed-back' al moment em fa més fàcil recordar allò que acabo d'estudiar"

ALUMNES

El projecte ha arribat a 46 alumnes d'edats compreses entre els 7 i els 15 anys

BENEFICI EMOCIONAL

El 90% dels pares i mares destaquen com a conseqüència  principal del seguiment del programa l'augment de l'autoestima  del seu fill/a i de la  confiança vers l'assignatura

RESULTATS ESCOLARS

El 82% dells alumnes han millorat els seus resultats acadèmics

UTARA Drets i Iniciatives per la Transformació Social, 2020