• utara

La pela és la pela


Avui he assistit a la Jornada "Showroom de finançament alternatiu" organitzada per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. Tot m'ha semblat força tradicional malgrat no aparèixer-hi la banca, però, dit això, vull destacar tres propostes que he trobat interessants des d'un punt de vista "utarístic":

D'entre les propostes més clàssiques, L'institut Català de Finances ofereix finançament a entitats del sector social, cultural i a projectes d'economia verda i circular a través de prèstecs amb condicions avantjoses.

Growly, per la seva banda, s'ha presentat com una plataforma de crowlending força interessant. El crowlending consisteix en la creació d'una comunitat social de prèstecs online, on l'emprenedor rep finançament directament del petits estalvis de l'inversor-particular. L'avantatge per ambdues parts consisteix en les contraprestacions: l'emprenedor pot finançar petites quantitats a un interès interessant mentres que l'inversor-estalviador treu un major rendiment dels seus estalvis que el que li proporciona el banc.

Per últim, el meu preferit, és la proposta presentada per Kereon, una gestora d'empreses que fent les funcions de business angels inverteix en projectes que aporten valors diferenciats.

Tres maneres diferents d'aconseguir allò que tan maldecaps ens porta: els calerons.

8 vistas0 comentarios
UTARA Drets i Iniciatives per la Transformació Social, 2020